Διαδικτυακές πηγές

Διαδικτυακές πηγές
Το ΕΚΠΑ προσφέρει πληθώρα διαδικτυακών πηγών προσβάσιμων στους φοιτητές/τριες για τη διευκόλυνση των σπουδών τους. Είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη των μαθημάτων η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης (e-class), ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης και του κέντρου πληροφόρησης και το ηλεκτρονικό αποθετήριο «Πέργαμος» (γκρίζα βιβλιογραφία).

Πέργαμος

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ "Πέργαμος", φιλοξενεί το σύνολο της γκρίζας βιβλιογραφίας του Ιδρύματος (μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικά), καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του ΕΚΠΑ και ψηφιοποιημένες συλλογές.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελούν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πρόσβαση σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές, περιοδικά, βάσεις δεδομένων και συνδρομές του ΕΚΠΑ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

E-class

Η πλατφόρμα eClass ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
kane aitisi me mia matia
Μετάβαση στο περιεχόμενο