Φοίτηση

Δίδακτρα

Δίδακτρα

ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.400 ευρώ. Η καταβολή του τέλους φοίτησης  γίνεται σε τέσσερις φάσεις:

 • 750€ κατά την εγγραφή
 • 850€ πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου
 • 850€ πριν από την έναρξη του θερινού εξαμήνου
 • 950€ πριν από την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας
Δίδακτρα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Ωστόσο, προσφέρεται η επιλογή αίτησης για απαλλαγή από τα δίδακτρα με στόχο την ελάφρυνση οικονομικά αδύναμων φοιτητών/τριών που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο βαθμός πτυχίου 7,5 και πάνω.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ μετά την εγγραφή τους.  Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που λαμβάνουν απαλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% Τα αιτήματα αξιολογούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή και η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα αιτήματα. Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από τη Γραμματεία για την πορεία του αιτήματός τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο