Φοίτηση

Erasmus

Erasmus

Το ΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Τμήματος Θεολογίας (επισπεύδον) πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και είναι μονοετές. Ωστόσο προβλέπεται οι φοιτητές/τριες να μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών/τριων, όπως το πρόγραμμα ERASMUS + ή CIVIS, κατά την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση  αυτή, ο μέγιστος αριθμός ECTS που μπορούν να αναγνωρίσουν είναι τριάντα (30). Η δυνατότητα συμμετοχής στα προαναφερθέντα προγράμματα ανταλλαγής παρέχεται μετά το Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.

 

Η διάρκεια συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες, όμως  μπορούν να μετακινηθούν συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

 

Ακόμη, οι φοιτητές/τριες που το επιθυμούν μπορούν να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση Erasmus+, η οποία πραγματοποιείται μετά την αποφοίτησή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο