Κανονισμοί

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό».

Τι περιλαμβάνει:

 • Το αντικείμενο και τα προσόντα που αποκτώνται από τη φοίτηση στο ΠΜΣ
 • Οι ειδικεύσεις και το πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα και περιγραφές)
 • Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ και οι αρμοδιότητές τους
 • Ο τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλεξιμότητας, αριθμός εισακτέων
 • Τα δίδακτρα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών
 • Όλα τα ζητήματα σχετικά με τη φοίτηση και τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο