Κανονισμοί

Κανονισμοί
Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» ακολουθεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας και τις προδιαγραφές ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους βασικούς Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του ΠΜΣ.

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό».

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κανονισμός Σπουδών, Κινητικότητας & Πρακτικής Άσκησης

Ειδικά ζητήματα σπουδών, όπως οι όροι συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus+, CIVIS) και η συμμετοχή σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης ορίζονται από ειδικό Κανονισμό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διπλωματική Εργασία

Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών είναι απαραίτητη η εκπόνηση της υποχρεωτικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολιτική Ποιότητας

Το ΚΠΜΣ ακολουθεί τις προδιαγραφές και την πολιτική ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βασίζεται στις εγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
kane aitisi me mia matia
Μετάβαση στο περιεχόμενο