Φοίτηση

Εγγραφή

Εγγραφή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας που δέχεται το ΠΜΣ καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ο κατάλογος των επιτυχόντων/ουσών κάθε έτους. Οι επιτυχόντες/ουσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ενότητα «Ανακοινώσεις».

 

H διαδικασία της εγγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΠΑ, e-protocol, με βάση τις οδηγίες της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του καταλόγου των αποτελεσμάτων.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο