Φοίτηση

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Ο Δημοκρατικός Πολιτισμός δεν αποτελεί απλά το αντικείμενο της διδασκαλίας του ΚΠΜΣ, αλλά διατρέχει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από το μάθημα και το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό ως την αξιολόγηση.

 

Πρωταρχικό μέλημα κατά τον σχεδιασμό του εν λόγω ΠΜΣ υπήρξε η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους/ες όσους/ες θέλουν να εκπαιδευθούν, ώστε να γίνουν οι μεταπτυχιακές σπουδές χώρος ανοιχτός για όλους/ες χωρίς διακρίσεις.

 

Γι’ αυτό το ΚΠΜΣ στηρίζεται σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης που καθορίζεται από τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις βασικές αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης και της ενεργού μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων με διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε φοιτητή/τριας.

Ειδικές προβλέψεις:

 • Παροχή όλου του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης για όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα,
 • Παροχή βιντεομαθημάτων με υπότιτλους για τους φοιτητές/τριες με ακουστική αναπηρία,
 • Παροχή ηλεκτρονικού υλικού σε μορφή audiobook για άτομα με προβλήματα όρασης.
 • Αυτόματοι υπότιτλοι σε μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης, εφόσον υποστηρίζονται από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
 • Ειδικό μενού προσβασιμότητας στο e-class.
Προσβασιμότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο