Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

1. Πόσα διαρκεί το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»;

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το ΚΠΜΣ διαρκεί 1 ολόκληρο ημερολογιακό έτος με δύο εξάμηνα μαθημάτων και τη θερινή περίοδο για την εκπόνηση της διπλωματικής (πλήρης φοίτηση). Οι φοιτητές/τριες μπορούν κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης να επιλέξουν μερική φοίτηση, οπότε ολοκληρώνουν το ΠΜΣ σε 2 έτη (τα μαθήματα μοιράζονται σε 4 εξάμηνα, 2 χειμερινά και 2 εαρινά, και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται το καλοκαίρι του δεύτερου έτους).

2. Πόσα είναι τα δίδακτρα και πώς καταβάλλονται;

Τα δίδακτρα είναι συνολικά 3.400 ευρώ. Καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ.

3. Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης λόγω κοινωνικών κριτηρίων;

Δεν προβλέπονται εκπτώσεις. Ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφίες ή απαλλαγή διδάκτρων με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια αριστείας.

4. Ποιοι έχουν το δικαίωμα αίτησης για απαλλαγή διδάκτρων;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4957/2022 άρθρο 86, παρ. 1) η απαλλαγή διδάκτρων αφορά φοιτητές/τριες που έχουν γραφτεί σε ΠΜΣ και πληρούν τα εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια καθώς και τα βαθμολογικά κριτήρια που ορίζονται. Συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10) σύμφωνα με τη δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Ο μέσος όρος του εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι η αναπηρία, μονογονεϊκότητα, κτλ. Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία απαλλαγής είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Σπουδών.

5. Έχω λάβει παλαιότερα απαλλαγή διδάκτρων για ένα ΠΜΣ, μπορών να ξανακάνω αίτηση;

Όχι, σύμφωνα με τη νομοθεσία το δικαίωμα απαλλαγής διδάκτρων παρέχεται αποκλειστικά για ένα ΠΜΣ της ημεδαπής.

6. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών;

Ναι, το ΠΜΣ παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 1. Υποτροφίες Αριστείας: Δίνονται κατόπιν αίτησης σε αριστούχους/ες φοιτητές/τριες βάσει της επίδοσής τους στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου και τους απαλλάσσουν από τα τέλη φοίτησης του Β’ εξαμήνου διδασκαλίας. Τα τέλη επίβλεψης και αξιολόγησης διπλωματικής εργασίας καταβάλλονται κανονικά.
 2. Υποτροφία αριστείας του European Wergeland Centre: Δίνεται κατά την έναρξη της φοίτησης μία υποτροφία σε επιτυχόντες/ουσες φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., μετά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα και σχετική αίτηση που υποβάλλουν. Η υποτροφία απαλλάσσει τον/τη δικαιούχο πλήρως από τα τέλη φοίτησης.
 3. Απαλλαγή τελών φοίτησης με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια (βλ. ερώτηση 4).
7. Χρειάζεται να παρακολουθήσω δια ζώσης κάποιο μάθημα;

Όχι! Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, σύγχρονες συναντήσεις (μαθήματα), παρουσιάσεις εργασιών, η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνονται εξ αποστάσεως.

8. Πώς γίνονται τα μαθήματα και τι περιλαμβάνουν;

Το μεταπτυχιακό γίνεται πλήρως εξ αποστάσεως συνδυάζοντας σύγχρονες συναντήσεις (μαθήματα που προγραμματίζονται για συγκεκριμένες μέρες κάθε εβδομάδα) και ασύγχρονη μελέτη από την πλατφόρμα του ΕΚΠΑ (e-class) στην οποία αναρτάται το προς μελέτη υλικό (βιντεομαθήματα, δραστηριότητες και υλικό μελέτης).

9. Τι χρειάζεται για να ολοκληρώσω το ΠΜΣ;

Χρειάζεται η επιτυχής εξέταση σε 9 μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση και παρουσίαση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος διαμορφώνεται ως εξής: 5 στο χειμερινό εξάμηνο (4 υποχρεωτικά και 1 επιλογής), 4 στο εαρινό εξάμηνο (3 υποχρεωτικά και 1 επιλογής) και η συγγραφή της διπλωματικής το καλοκαίρι και η παρουσίασή της τον Σεπτέμβριο.

10. Γίνεται η διπλωματική να υποκατασταθεί από κάποιο μάθημα;

Όχι, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Τι δίπλωμα λαμβάνω μετά την ολοκλήρωση του ΚΠΜΣ;

Η ολοκλήρωση του ΚΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

12. Τι θα αποκομίσω από το συγκεκριμένο ΚΠΜΣ;

Οι Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε βαθμίδας και ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θέτει ως στόχο τη διάχυση των δημοκρατικών ικανοτήτων σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, όλες τις βαθμίδες και τις ειδικότητες. Επομένως, ανεξάρτητα από την ειδικότητά σας θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε στα μάθηματά σας δημοκρατικές διαδικασίες, πώς να αντιμετωπίζεται αμφιλεγόμενα ζητήματα που είναι πιθανό να ανακύψουν σε σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις και πώς να ενδυναμώνετε τους/τις μαθητές/τριες σας, ώστε να συμμετεχουν ενεργά στα μαθήματα και να συνεργαζόνται με τους/τις συμμαθητές/τριες τους με σκοπό να αναπτυχθούν ως δημοκρατικοί, ενεργοί πολίτες στη μετέπειτα ζωή τους με διαπολιτισμική ικανότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

13. Μοριοδοτείται το ΚΠΜΣ στον ΑΣΕΠ;

Ναι, όπως όλα τα ΠΜΣ του ΕΚΠΑ.

15. Η λήψη του Διπλώματος από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό δίνει πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές;

Ναι. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από την εκάστοτε προκήρυξη και τα ECTS που ορίζονται ως προαπαιτούμενο.

Δεν βρήκατε την απάντηση στην ερώτηση που ψάχνατε; Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΠΜΣ στο secr_MAdemocracy@theol.uoa.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο