Φοίτηση

Υποτροφίες / Βραβεία

Υποτροφίες / Βραβεία

Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές και οι φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό” έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση, ώστε να λάβουν υποτροφίες και βραβεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η προκήρυξη για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΜΣ μαζί με τα κριτήρια μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

1

Υποτροφία Αριστείας

Υποτροφίες Αριστείας δίνονται κατόπιν αίτησης σε αριστούχους φοιτητές/τριες βάσει της επίδοσής τους στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου και τους απαλλάσσουν από τα τέλη φοίτησης του Β΄ εξαμήνου διδασκαλίας. Τα τέλη επίβλεψης και αξιολόγησης διπλωματικής εργασίας καταβάλλονται κανονικά.
2

Υποτροφία αριστείας του European Wergeland Centre

Μία υποτροφία αριστείας του European Wergeland Centre δίνεται κατά την έναρξη της φοίτησης σε επιτυχόντες/ουσες φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., μετά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα και σχετική αίτηση που υποβάλλουν. Η υποτροφία απαλλάσσει τον/τη δικαιούχο πλήρως από τα τέλη φοίτησης. Τα κριτήρια ορίζονται από το EWC.
3

Πλήρης απαλλαγή διδάκτρων

Πλήρης απαλλαγή διδάκτρων χορηγείται σε εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες κατόπιν αίτησής τους, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή/και κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο βαθμός πτυχίου πρώτου κύκλου από 7,5/10 και πάνω). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών.
4

Βραβεία Αριστείας

Βραβεία Αριστείας μπορούν να απονέμονται από το ΠΜΣ στους τρεις (3) πρώτους/ες βαθμολογικά φοιτητές/τριες κάθε σειράς με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου. Τα βραβεία έχουν τιμητικό και όχι οικονομικό χαρακτήρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο