ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΜΣ

Οδηγός σπουδών

Οδηγός σπουδών

2024 – 25

Ο Οδηγός Σπουδών είναι το σημαντικότερο εργαλείο του φοιτητή/τριας στο ξεκίνημα των σπουδών του. Πρόκειται για ένα χρηστικό εγχειρίδιο που διασαφηνίζει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τις Σπουδές στο ΚΠΜΣ: Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό.

Οδηγός σπουδών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 • Οι ειδικεύσεις και πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα και περιγραφές)
 • Ο τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλεξιμότητας, αριθμός εισακτέων
 • Τα δίδακτρα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών
 • Οι όροι υποτροφιών, απαλλαγής από τα δίδακτρα
 • Οι πόροι για την υποστήριξη των φοίτησης (πχ. ακαδημαϊκός σύμβουλος)
 • Πληροφορίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις μεθόδους υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 • Προαιρετική πρακτική άσκηση και summer school
 • Όλα τα ζητήματα σχετικά με τη φοίτηση και τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο