Κανονισμοί

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» ακολουθεί τις προδιαγραφές και την πολιτική ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βασίζεται στις εγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.

 

Πιο συγκεκριμένα ακολουθούνται οι εξής διεργασίες:

 • Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας του ΚΠΜΣ
 • Η διάθεση και διαχείριση των πόρων του ΚΠΜΣ μέσα από διαδικασίες που στοχεύουν στη δημιουργία βέλτιστες κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος
 • Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση από το ΚΠΜΣ, οι οποίοι
 • Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση του ΚΠΜΣ σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος
 • Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση του ΠΜΣ.
 • Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών για το ΠΜΣ σε ειδική δίγλωσση σελίδα
 • Η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΚΠΜΣ από την ΕΘΑΑΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο