Φοίτηση

Πρακτική άσκηση/Summer School

Πρακτική άσκηση/Summer School

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό” έχουν το δικαίωμα να κάνουν προαιρετική πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων σε συνεργαζόμενους φορείς, συναφείς με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.

 

Παράλληλα, το ΠΜΣ προβλέπει σε αυτό το πλαίσιο επίσης προαιρετικό δια ζώσης summer school (με δίδακτρα) για την υποστήριξη της διπλωματικής των φοιτητών/τριών:

 • Χρόνος: Ιούλιος κάθε έτους
 • Διάρκεια πρακτικής σε φορείς: 2 εβδομάδες (περιλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια)
 • Φορείς: ΜΚΟ, Δήμοι, Σχολεία, Χώροι Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Παρέμβασης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Για να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποβάλλει κατά το εαρινό εξάμηνο αίτηση στην οποία αναφέρεται ο σκοπός, ο χρόνος, το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, ο ρόλος του φοιτητή/της φοιτήτριας και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποκομίσει από τη διαδικασία.

Κατόπιν, πρέπει να δοθεί έγκριση από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) και να αναλάβει ένας/μία διδάσκων/ουσα την επίβλεψη της ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης κάθε φοιτητή/τριας. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, εφόσον κριθεί από την Ε.Π.Σ. βοηθητική για την έρευνα του φοιτητή/τριας στο πλαίσιο της διπλωματικής του/της εργασίας.

Οι εργασίες της πρακτικής άσκησης αναρτώνται σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της ηλεκτρονικής τάξης με βάση τις οδηγίες της Γραμματείας.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται χωρίς αξίωση ή απαίτηση αμοιβής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το ΠΜΣ.

Πρακτική άσκηση/Summer School
Πρακτική άσκηση/Summer School

SUMMER SCHOOL

Το summer school διοργανώνεται ετήσια από το ΠΜΣ και τους συνεργαζόμενους φορείς του, οι οποίοι ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν κατά το εαρινό εξάμηνο αν θα συμμετάσχουν στα προσφερόμενα προγράμματα.

Το summer school αποτελεί μια μορφή πρακτικής άσκησης και τα ECTS του δεν προσμετρώνται στα εβδομήντα πέντε (75) ECTS του κανονικού προγράμματος σπουδών. Βεβαιώνονται στο Παράρτημα Διπλώματος, κατόπιν αίτησης των φοιτητών/τριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  PRIVACY POLICY

  The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

  kane aitisi me mia matia
  Μετάβαση στο περιεχόμενο