Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5/6/2024.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικασία αίτησης

Η δυνατότητα αίτησης στο ΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» παραμένει ενεργή, όταν αναφέρεται στην αρχική σελίδα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφή

Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων που δέχεται το ΠΜΣ καταρτίζεται ο κατάλογος των επιτυχόντων/ουσών κάθε έτους. Οι επιτυχόντες/ουσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίδακτρα

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3.400 ευρώ. Η καταβολή του τέλους φοίτησης  γίνεται σε τέσσερις φάσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποτροφίες / Βραβεία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να λάβουν υποτροφίες και βραβεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξη Φοιτητών/τριών

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι και η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων είναι δίπλα στους/στις φοιτητές/τριες για οποιοδήποτε πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργηθεί κατά τη φοίτησή τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρακτική άσκηση/Summer School

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ έχουν το δικαίωμα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων σε φορείς συναφείς με τα αντικείμενα του ΠΜΣ, χωρίς αξίωση ή απαίτηση αμοιβής από το ΕΚΠΑ ή το ΠΜΣ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Erasmus

Οι φοιτητές/τριες του ΚΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών/τριων, όπως το πρόγραμμα ERASMUS + ή CIVIS, κατά την κείμενη νομοθεσία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσβασιμότητα

Πρωταρχικό μέλημα κατά τον σχεδιασμό του εν λόγω ΠΜΣ υπήρξε η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους/ες όσους/ες θέλουν να εκπαιδευθούν, ώστε να γίνουν οι μεταπτυχιακές σπουδές χώρος ανοιχτός για όλους/ες χωρίς διακρίσεις.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές Ερωτήσεις

kane aitisi me mia matia
Μετάβαση στο περιεχόμενο