ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Γλώσσα, Ιστορία και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση & Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό

Γλώσσα, Ιστορία και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση & Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό

Η Γλώσσα, η Ιστορία και η Λογοτεχνία αποτελούν εξέχοντα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, αλλά και εκδηλώσεις του γραπτού πολιτισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση ταυτοτήτων. Η συγκεκριμένη εξειδίκευση εξετάζει τους τρόπους που η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη Ικανοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό με έμφαση στη θεωρία και την πράξη της Εκπαίδευσης, καθώς και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας και στην ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Ικανότητας . Για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαιτείται να περάσουν επιτυχώς συνολικά 9 μαθήματα (7 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και να εκπονήσουν την υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ταυτότητα και πολιτισμός, πολυμορφία, πλουραλισμός και διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της διαδικασίας διαμόρφωσης των ταυτοτήτων (προσωπικές/κοινωνικές/πολιτισμικές κ.ά.) των ατόμων και την αναγνώριση των πολλαπλών ταυτοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου (τυπική εκπαίδευση) αλλά και σε ευρύτερα περιβάλλοντα εκπαιδευτικά και μη.

Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό και Συνολική Προσέγγιση του Σχολείου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού και το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την συσχέτισή τους με τη Συνολική Σχολική Προσέγγιση (Whole School Approach).

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 9

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές που τα διέπουν και τις πρακτικές εφαρμογές τους στη διδασκαλία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Σχεδιασμός Μαθήματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 2

Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών/τριων, ώστε να μπορούν να συνθέτουν σχέδια εργασίας και σχέδια διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας τις Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Γλώσσα, Κοινωνία και Ταυτότητα (Φιλολογία)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη της διασύνδεση που δημιουργείται μεταξύ γλώσσας, κοινωνίας και ταυτοτήτων, ώστε οι φοιτητές/τριες να μπορούν να αποκαλύπτουν τους γλωσσικούς μηχανισμούς και τις κοινωνικές νόρμες, μέσω των οποίων κατασκευάζονται οι ταυτότητες.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Δράμα/Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μεθόδους και προσεγγίσεις του Θεάτρου/Δράματος στην Εκπαίδευση, με εστίαση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης και διδασκαλίας, προάγοντας τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Ταυτότητα, Έθνος και Κόσμος στη σχολική εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην προσέγγιση της σχέση μεταξύ των εννοιών: ταυτότητα, έθνος και εκπαίδευση σε μία παγκόσμια κοινότητα όπως είναι ο κόσμος σήμερα και την ένταξή τους σε σχολικές διεργασίες σχετικές με τον Δημοκρατικό Πολιτισμό.

Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων για μια «ανοιχτή» εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή των βασικών θεωριών για τη συγκρότηση ενός αναλυτικού προγράμματος, στο curriculum as praxis, με έμφαση στη δημοκρατική, μη-αποκλειστική εκπαίδευση.

Τεχνικές διδασκαλίας και αξιολόγηση σε δημοκρατικό πλαίσιο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τεχνικές διδασκαλίας και μορφές αξιολόγησης (επαγωγική, αθροιστική, διαμορφωτική, παραγωγική) και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στη διδακτική τους πρακτική, με σκοπό την προαγωγή των αρχών του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση του Ολοκαυτώματος και του αντικτύπου του σε πολύμορφες πολιτισμικές ομάδες (Εβραίοι, Ρομά, εθνοτικές μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ομοφυλόφιλοι), με σκοπό την ευαισθητοποίηση απέναντι στον κίνδυνο της μισαλλοδοξίας.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Διδακτική Μεθοδολογία της Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις που προάγουν τον Δημοκρατικό Πολιτισμό ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά στη δική τους διδασκαλία στο πλαίσιο μαθημάτων Γλώσσας και Λογοτεχνίας .

Διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων στην Ιστορία, Λογοτεχνία και η διαχείρισή τους στην τάξη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στα αμφιλεγόμενα ζητήματα, τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο ενασχόλησης με αυτά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μαθήματα Ιστορίας και Λογοτεχνίας.

Έρευνα: μεθοδολογία και εφαρμογές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 11

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής της και των διαφορετικών μεθόδων έρευνας στο πλαίσιο της ποσοτικής και της ποιοτικής προσέγγισης, με έμφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα. Αποτελεί την απαραίτητη υποδομή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους στον δημοκρατικό πολιτισμό

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική κατανόηση και την αναγνώριση της ρητορικής μίσους που εκδηλώνεται στο δημόσιο διάλογο φυσικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. Επιχειρείται η σύνδεση του εν λόγω γλωσσικού, κοινωνικού φαινομένου με τα εγκλήματα μίσους, ώστε οι φοιτητές/τριες να να είναι σε θέση να κατανοούν τους κινδύνους που αναδύονται για τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λογοτεχνία και Ιστορία στην Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, οι οποίες προάγουν τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού, ώστε να μπορούν οι φοιτητές/τριες να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά στα μαθήματά τους. Μελετώνται τεχνικές οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού, του μαθητή/τριας διαμορφώνοντας διαφορετικές αξίες.

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω του Α.Π.Σ Γλώσσας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ιστορικότητας των τρόπων και των πρακτικών με τις οποίες νοηματοδοτήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο που ανέλαβε ο θεσμός της εκπαίδευσης στην αναγνώριση και την προάσπισή τους, θεωρώντας την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως δια βίου μαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στην αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τέχνες/Τέχνη στην Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις μεθόδους αξιοποίησης της τέχνης/τεχνών για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων που εντάσσονται στο ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να προάγουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές συναφείς με τον Δημοκρατικό Πολιτισμό.

Δημοκρατική ηγεσία τάξης και σχολείου

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στον προσδιορισμό των στοιχείων της σχολικής ηγεσίας που προάγουν την ισότητα και την ισονομία σε ποικιλόμορφες δημοκρατικές κοινότητες και στην ανάδειξη του τρόπου αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην πράξη, προάγοντας έτσι τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού.

Παιδαγωγική της Ειρήνης, επίλυση συγκρούσεων και διαμεσολάβηση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική γενεαλογική  ανάλυση των επιμέρους λόγων (discourses) της Παιδαγωγικής της Ειρήνης της νεωτερικότητας (ιδεαλιστική, κριτική και οικολογική Παιδαγωγική της Ειρήνης και πραγματιστική Εκπαίδευση για την Ειρήνη) και των σύγχρονων μετανεωτεριστικών ειρηνιστικών παιδαγωγικών λόγων, καθώς και στην εφαρμογή πρακτικών επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης.

Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη εναλλακτικών μοντέλων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προσεγγίσεων της έννοιας της επαγγελματικής ανάπτυξης, αναζητώντας παράλληλα σε αυτά τρόπους καλλιέργειας ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό, με έμφαση στο στο χειραφετητικό μοντέλο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ανακαλύψτε όλες τις προτεινόμενες θεματικές για την διπλωματική σας εργασία!
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο