ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Θρησκεια, Εκπαιδευση & Ικανοτητες για Δημοκρατικο Πολιτισμο

Θρησκεια, Εκπαιδευση & Ικανοτητες για Δημοκρατικο Πολιτισμο

Η θρησκεία αποτελεί βασικό παράγοντα της διαμόρφωσης του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά και δομικό στοιχείο της ταυτότητας των ατόμων. Επομένως, η ειδίκευση “Θρησκεία, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό” στοχεύει στην προσέγγιση της θρησκείας ως πολιτισμικού φαινομένου και του τρόπου που εγγενώς συνδέεται με τον Δημοκρατικό Πολιτισμό, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με σκοπό την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον σεβασμό στην πολιτισμική πολυμορφία και την ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Ικανότητας. Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 9 συνολικά μαθημάτων (7 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και να εκπονήσουν την υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ταυτότητα και πολιτισμός, πολυμορφία, πλουραλισμός και διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της διαδικασίας διαμόρφωσης των ταυτοτήτων (προσωπικές/κοινωνικές/πολιτισμικές κ.ά.) των ατόμων και την αναγνώριση των πολλαπλών ταυτοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου (τυπική εκπαίδευση) αλλά και σε ευρύτερα περιβάλλοντα εκπαιδευτικά και μη.

 

Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό και Συνολική Προσέγγιση του Σχολείου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτισμού και το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την συσχέτισή τους με τη Συνολική Σχολική Προσέγγιση (Whole School Approach).

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 9

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα χαρακτηριστικά και τις αρχές που τα διέπουν και τις πρακτικές εφαρμογές τους στη διδασκαλία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Σχεδιασμός Μαθήματος στη Θρησκευτική Εκπαίδευση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 2

Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριων ώστε να μπορούν να συνθέτουν σχέδια εργασίας και σχέδια διδασκαλίας Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τις Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Χριστιανισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη της γόνιμης  σχέσης και διασύνδεσης του Χριστιανισμού με τη συγκρότηση και διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να αντιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες τη σημασία της προστασίας, της έμπρακτης εφαρμογής και της επικράτησής τους ως πανανθρώπινο ήθος.

Βίβλος και δημοκρατικός πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στη συσχέτιση της Βίβλου με τον δημοκρατικό πολιτισμό βάσει του Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, διερευνώντας τις ποικίλες αναφορές σε ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και τις διδακτικές τους εφαρμογές.

Ορθόδοξη Θεολογία και Δημοκρατικός Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση και ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ της Ορθόδοξης θεολογίας και του δημοκρατικού πολιτισμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα στην ιστορική πορεία της Ορθόδοξης Παράδοσης της Εκκλησίας από τον πρώιμο Χριστιανισμό ως σήμερα.

Διδασκαλία για το Ολοκαύτωμα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση του Ολοκαυτώματος και του αντικτύπου του σε πολύμορφες πολιτισμικές ομάδες (Εβραίοι, Ρομά, εθνοτικές μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, ομοφυλόφιλοι), με σκοπό την ευαισθητοποίηση απέναντι στον κίνδυνο της μισαλλοδοξίας.

Ισλάμ και Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η θρησκεία του Ισλάμ για την ανάπτυξη Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού και των στοιχείων της διδασκαλίας του Ισλάμ που μπορούν να προωθήσουν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη στη διδακτική πράξη.

Θεός και Φιλοσοφία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τα φιλοσοφικά ερωτήματα περί της ύπαρξης του Θεού («θεϊστικά επιχειρήματα») και τη σύνδεση των επιχειρημάτων αυτών με τον τρόπο βίου που προάγει ο Δημοκρατικός Πολιτισμός.

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού και Παιδαγωγική: Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη-Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με παιδαγωγικές μεθόδους και προσεγγίσεις που προάγουν τον Δημοκρατικό Πολιτισμό ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά στη δική τους διδασκαλία στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

 

Διδασκαλία αμφιλεγόμενων ζητημάτων σχετικά με τη θρησκεία και η διαχείρισή τους στην τάξη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 8

Το μάθημα επικεντρώνεται στα αμφιλεγόμενα ζητήματα, τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο ενασχόλησης με αυτά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μαθήματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

Έρευνα: μεθοδολογία και εφαρμογές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ / ECTS: 11

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής της και των διαφορετικών μεθόδων έρευνας στο πλαίσιο της ποσοτικής και της ποιοτικής προσέγγισης, με έμφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα. Αποτελεί την απαραίτητη υποδομή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική τους αξιοποίηση στον σχεδιασμό και την πράξη της διδασκαλίας συσχετίζοντάς τες με τις Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Χριστιανισμός και Διάλογος για τις ανθρώπινες ελευθερίες και τη θρησκευτική ετερότητα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση βασικών στοιχείων της χριστιανικής διδασκαλίας με έμφαση στα στοιχεία του διαλόγου και της επικοινωνίας, καθώς και στη διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης προσανατολισμένης στα ιδεώδη της δημοκρατίας και του σεβασμού.

Θρησκείες και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης των θρησκειών με την Ατζέντα των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που από το 2015 έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ με έμφαση σε κρίσιμους για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη τομείς, όπως η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Βιοηθικά ζητήματα σε θρησκευτικό πλαίσιο

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη και τον ορισμό φιλοσοφικών εννοιών όπως η ηθική και τη σημασία τους στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και την οργανική σχέση της ηθικής με τη θρησκεία και τη συνάντηση τους στο πεδίο της βιοηθικής με την αναφορά σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος από το πεδίο της βιολογίας και της ιατρικής.

Ισλαμική Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική κατανόηση των φοιτητών/τριών σχετικά με τους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης του μαθήματος των θρησκευτικών και ειδικά της διδασκαλίας του Ισλάμ, σε ευρωπαϊκά και μουσουλμανικά εκπαιδευτικά συστήματα και στην ανίχνευση του κατά πόσο οι εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές με τον τρόπο που διαρθρώνεται σε κάθε χώρα, προωθούν τον δημοκρατικό πολιτισμό.

Σύγχρονα Θρησκευτικά Κινήματα, κοσμοθεωρίες και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις στη Θρησκευτική Εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ECTS: 3

Το μάθημα επικεντρώνεται στον ορισμό και την ορολογία που αφορούν το θρησκευτικό φαινόμενο, καθώς και την αποτελεσματική κατανόηση και διαχείριση μεθόδων ανάλυσης σύγχρονων θρησκευτικών κινημάτων, κοσμοθεωριών και μη θρησκευτικών πεποιθήσεων στη διδακτική πράξη της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως από τα θρησκευτικά πιστεύω του εκπαιδευτικού.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ανακάλυψε όλες τις προτεινόμενες θεματικές για την διπλωματική σου εργασία!
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο