ΦΟΙΤΗΣΗ

Διδασκαλία & Διδακτική Μεθοδολογία

Διδασκαλία & Διδακτική Μεθοδολογία

Το ΚΠΜΣ υλοποιείται εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται σύγχρονες συναντήσεις (διαδικτυακά μαθήματα) και ασύγχρονη μελέτη. Στις σύγχρονες συναντήσεις χρησιμοποιούνται μοντέρνες παιδαγωγικές μέθοδοι με βάση τη διαδραστική διδασκαλία, τη βιωματική μάθηση και τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση.

 

Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του 80% των σύγχρονων μαθημάτων της ειδίκευσης επιλογής. Η ολοκλήρωση μίας ειδίκευσης οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (75 ECTS). Συγκεκριμένα, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 9 μαθήματα, 5 στο Α εξάμηνο και 4 στο Β εξάμηνο, η συγγραφή της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά την θερινή περίοδο και η υποστήριξή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (εξ αποστάσεως).

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο