Διαδικτυακές Πηγές

Πέργαμος

Πέργαμος

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ “Πέργαμος”, φιλοξενεί το σύνολο της γκρίζας βιβλιογραφίας του Ιδρύματος (μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικά), καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του ΕΚΠΑ και ψηφιοποιημένες συλλογές.

 

Μετά την εκπόνηση, παρουσίαση και τελική βαθμολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να την καταθέτουν σε ψηφιακή μορφή στο αποθετήριο «Πέργαμος». Η ανάρτηση της εργασίας γίνεται με τη χρήση των ιδρυματικών κωδικών των φοιτητών/τριών με βάση τις οδηγίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    PRIVACY POLICY

    The Master Program “Identity, Education and Competences for Democratic Culture” will use the information you provide on this form to stay in touch with you. We will treat your information with confidentiality and will not share it with others. For more information, visit our Privacy Policy page. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

    kane aitisi me mia matia
    Μετάβαση στο περιεχόμενο